Loading ...
Hoạt động đối ngoại
Phân công điều hành công việc của Thành đoàn Hà Nội
Thứ 5, 05/04/2018 - 11:53
Văn phòng Thành đoàn Hà Nội vừa ra công văn số 440 CV/TĐTN – VP thông báo về việc phân công điều hành công việc của Thành đoàn Hà Nội.

Kết quả hình ảnh cho Đồng chí Nguyễn Văn Thắng – UVBTV Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng – UVBTV Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội


Theo nội dung thông báo, thực hiện theo quyết định số 3461 – QĐ/TU ngày 22/3/2018 của Thành ủy Hà Nội về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài, đồng chí Nguyễn Văn Thắng – UVBTV Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội tham dự, phát biểu chương trình" Thử thách khởi nghiệp Việt toàn cầu" và "Diễn đàn kết nối Đông  Tây"  tại Hoa Kỳ , từ ngày 4/4/2018 đến hết ngày 10/4/2018.

 Trong thời gian này, đồng chí Nguyễn Văn Thắng – UVBTV Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội ủy quyền cho đồng chí Nguyễn Khánh Bình – UVBCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Hà Nội điều hành các công việc của cơ quan Thành đoàn Hà Nội và chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được ủy quyền.
Trọng Việt