Loading ...
Tuổi trẻ các KCN-CX Hà Nội: Người bạn đồng hành cùng thanh niên công nhân
Thứ 3, 12/09/2017 - 07:00
“Tuổi trẻ Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đoàn kết, sáng tạo, đồng hành cùng thanh niên công nhân” là chủ đề của Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội lần thứ I, nhiệm kỳ 2017 – 2022 được tổ chức sáng 10/9.

Đồng chí Chu Hồng Minh, Phó Bí thư Thành đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng đại hội

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội là tổ chức đoàn trực thuộc Thành đoàn Hà Nội, thành lập tháng 1 năm 2013 trên cơ sở nâng cấp Chi đoàn thanh niên cơ quan Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội; thực hiện nhiệm vụ chính trị phát triển Đoàn và phong trào thanh niên trong các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.  Những năm qua, Đoàn viên thanh niên trong các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội có sự tăng nhanh về số lượng, khẳng định về chất lượng, nhiều cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên được tham gia đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý tại các doanh nghiệp.

Đoàn viên, thanh niên Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã xung kích trong học tập sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ, tham gia tích cực trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Với vai trò và tính năng động, xung kích của tuổi trẻ, trên cơ sở chỉ đạo và định hướng của Thành đoàn Hà Nội, Đoàn Thanh niên khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã phát động và triển khai rộng khắp trong ĐVTN phong trào xung kích sáng tạo thi đua hoàn thành tốt công việc chuyên môn, tuân thủ kỷ luật lao động, xây dựng lề lối làm việc nghiêm túc và lối sống lành mạnh, có văn hoá, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.


Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội nhệm kỳ 2017 - 2022 gồm 21 cán bộ, đoàn viên ưu tú

Với đặc thù là tổ chức Đoàn trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, việc triển khai các hoạt động Đoàn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên với sự năng động, sáng tạo và nhiệt huyết, nhiều tổ chức cơ sở Đoàn tròng các khu công nghiệp đã vận dụng linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, doanh nghiệp như:  Phát động các phong trào thi đua 4 nhất  trong ĐVTN, thi đua lao động, sản xuất nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, định mức sản xuất kinh doanh tại đơn vị; xung kích đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên gắn liền với hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; đồng thời nâng cao trình độ tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ, năng xuất lao động, góp phần cải thiện đời sống của người lao động, nâng cao vai trò của tổ chức Đoàn trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Ngay từ khi mới thành lập, Đoàn thanh niên Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã đề ra nhiệm vụ xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Đoàn vững mạnh trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn được tiến hành thường xuyên. Đoàn Khu công nghiệp hiện có 28 tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc với hơn 4000 đoàn viên, trong đó có nhiều cơ sở đoàn trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.


Nhiều tập thể và cá nhân xuất sắc được khen thưởng 

Ban chấp  hành Đoàn Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội thực hiện công tác quản lý đoàn viên phù hợp với đặc thù của các doanh nghiệp, tạo điều kiện tốt nhất để đoàn viên dù ở bất cứ vị trí nào, địa bàn nào cũng đều có thể tham gia hoạt động Đoàn và thực hiện nhiệm vụ của người đoàn viên. Công tác tuyên truyền giáo dục bồi dưỡng về Đoàn cho thanh niên được duy trì tốt, nhiều phong trào thi đua được tổ chức tạo môi trường cho đoàn viên rèn luyện, cả về nhận thức và hành động.

Theo chị Lê Thị Kim Chi, Bí thư Đoàn Thanh niên Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, với nền tảng vững chắc đã đạt được, nhiệm kỳ 2017 - 2022, Đoàn Thanh niên Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đặt mục tiêu:   Đẩy mạnh phát triển tổ chức Đoàn tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước; bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, nâng cao nhận thức bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, phát huy vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên trong lao động sản xuất, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh đáp ứng được nhiệm vụ trong thời kỳ đổi mới.


Theo TTTĐ
CÁC TIN TỨC KHÁC