Loading ...
Đoàn Khối các cơ quan TP Hà Nội rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội điểm
Thứ 4, 15/02/2017 - 10:51
Sáng nay (14/2), tại Sở Tư pháp TP Hà Nội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan TP Hà Nội tổ chức Hội nghị Ban chấp hành (BCH) mở rộng triển khai chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2017, rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội điểm cấp cơ sở.
Đồng chí Nguyễn Thị Lan Anh, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan TP Hà Nội cùng đồng chí Vũ Ngọc Anh, Lê Thị Diệp, Phó Bí thư Đoàn khối chủ trì hội nghị.

Xung kích thực hiện kỷ cương hành chính

Tại đây, các đồng chí chủ trì đã thông qua Báo cáo về chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2017: Kế hoạch thực hiện “Năm kỷ cương hành chính”; Đề án tổ chức Hội thi Nét đẹp công sở; Báo cáo rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội điểm cấp cơ sở, triển khai công tác chuẩn bị đại hội và công tác tổ chức của Đoàn khối: Xin ý kiến về việc thành lập chi đoàn cơ quan Ủy ban Mặt trận tổ quốc TP Hà Nội, xin ý kiến về việc phân chia lại các cụm thi đua.


Đồng chí Nguyễn Thị Lan Anh, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan TP Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thị Lan Anh, Bí thư Đoàn khối các cơ quan TP Hà Nội cho biết: Chủ đề trọng tâm công tác của Đoàn khối năm 2017 là “Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, xung kích thực hiện kỷ cương hành chính”. Trọng tâm công tác là tổ chức thành công đại hội Đoàn cấp cơ sở, tiến tới đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan TP Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017- 2022. Tập trung nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn cấp cơ sở, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, chất lượng đoàn viên, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ Đoàn cấp cơ sở để đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong hiệm kỳ mới.

BCH Đoàn khối xây dựng và triển khai kế hoạch Tuổi trẻ khối các cơ quan TP Hà Nội thực hiện “Năm kỷ ương hành chính 2017”, nhằm tăng cường trật tự, kỷ cương hành chính, nâng cao vai trò nêu gương, đạo đức công vụ, tinh thần, thái độ, ý thức, văn hóa ứng xử của đoàn viên thanh niên khối các cơ quan thành phố tại công sở, nơi cư trú và nơi công cộng.


Đồng chí Vũ Ngọc Anh, Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan TP Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Tuổi trẻ khối cơ quan TP Hà Nội xung kích thực hiện cải cách hành chính và cải cách thủ tục hành chính trong cơ quan, đơn vị; Phát động đoàn viên, thanh niên tích cực hưởng ứng, có nhiều ý tưởng, sáng kiến, giải pháp trong việc cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện hoặc tiết kiệm chi phí trong giải quyết thủ tục hành chính.

Theo đó, một số các hoạt động trọng tâm cấp khối năm 2017 là: Hội nghị ban chấp hành mở rộng triển khai chương trình công tác năm 2017, Triển khai kế hoạch thực hiện Năm kỷ cương hành chính 2017, Rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội điểm và hướng dẫn công tác tổ chức đại hội cấp cơ sở. Tổ chức Lễ ra quân Tháng thanh niên năm 2017; Phát động đợt cao điểm thi đua chào mừng đại hội Đoàn các cấp, phát động thực hiện “Năm kỷ cương hành chính”; Phát động đợt thi đua tìm kiếm các ý tưởng, sáng kiến, mô hình cải cách hành chính, các giải pháp hỗ trợ thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, rút ngắn thời gian thời gian thực hiện hoặc tiết kiệm chi phí trong giải quyết thủ tục hành chính; Hội thi Nét đẹp công sở.

Đoàn khối tổ chức Lễ kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ, Tuyên dương cán bộ, công chức trẻ tiêu biểu; Tổ chức Hội thảo “Giải pháp hỗ trợ thủ tục hành chính cho doanh nghiệp”; Hội nghị BCH mở rộng báo cáo kết quả đại hội cấp cơ sở; Tổng kết khen thưởng Tháng thanh niên, phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2017; Hội khỏe thanh niên khối các cơ quan TP Hà Nội lần tứ VIII- 2017…

Kinh nghiệm từ đại hội điểm

Tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Diệp, Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan TP Hà Nội đã báo cáo về các nội dung rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở trực thuộc. Báo cáo nêu rõ ưu điểm từ đại hội điểm vừa qua. Các đơn vị đã chủ động trong việc thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự cho đại hội (nhân sự Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành và đồng chí phụ trách công tác kiểm tra, đại biểu dự Đại hội Đoàn khối) đảm bảo công khai, dân chủ đúng hướng dẫn và Điều lệ Đoàn. Nhân sự được giới thiệu nhận được sự tín nhiệm, có năng lực, có tinh thần trách nhiệm và đam mê với công tác Đoàn. Kết quả bầu cử đã thể hiện được sự thống nhất cao trong đoàn viên, thanh niên. Việc bầu cử trực tiếp Bí thư tại đại hội được tiến hành đảm bảo theo yêu cầu.


Đống chí Lê Thị Diệp- Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan TP Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Đoàn chủ tịch, thư ký được chọn lọc và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Số lượng đoàn chủ tịch của các đơn vị đảm bảo đủ cơ cấu, thành phần và phù hợp với tình hình thực yế của từng đơn vị. Ban kiểm phiếu, Ban thẩm tra tư cách đại biểu được tín nhiệm bầu tại đại hội và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Việc bầu cử được tiến hành đúng quy trình, không có vấn đề phát sinh về tư cách đại biểu hay việc bầu cử tại đại hội.

Công tác nội dung hầu hết các đơn vị đã chủ động xây dựng báo cáo chính trị để báo cáo kết quả công tác nhiệm kỳ cũ và triển khai phương hướng nhiệm vụ thời kỳ mới; Có sáng tạo trong hình thức trình bày. Báo cáo kiểm điểm của BCH đã có sự nghiêm túc trong việc rút kinh nghiệm chỉ đạo của Ban chấp hành trong cả nhiệm kỳ. Báo cáo đóng góp văn kiện đại hội Đoàn khối đã được xây dựng theo hướng dẫn. Tham luận tạo đại hội có sự quan tâm đầu tư; Nghị quyết Đại hội xây dựng ngắn gọn và đầy đủ nội dung…

Tuy nhiên, đại hội điểm tồn tại một số hạn chế. Xác định được điều đó, công tác chỉ đạo đại hội đã rút ra một số bài học cụ thể. Đối với vấn đề nhân sự: Cần thực hiện đảm bảo đúng quy trình theo từng bước theo hướng dẫn của Đoàn cấp trên, cấp ủy và hướng dẫn đại hội, Điều lệ Đoàn. Đơn vị chủ động báo cáo Đoàn cấp trên về dự kiến nhân sự để kịp thời chỉ đạo. Công tác nhân sự phải chuẩn bị trước khi tiến hành duyệt đại hội của đơn vị (ít nhất là trước một tuần). Ban kiểm phiếu phải được tập huấn chi tiết và bài bản…

Đối với công tác nội dung, cần đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng báo cáo chính trị, các cơ sở Đoàn tham khảo báo cáo chính trị của Đoàn khối trong quá trình xây dựng báo cáo của cấp mình. Xin ý kiến đoàn viên về báo cáo. Quan tâm các hình thức trình bày báo cáo đa dạng, phong phú hấp dẫn. Tham luận tại đại hội phải được duyệt trước khi tiến hành đại hội. Kịch bản đại hội phải được tổng duyệt chi tiết.

Công tác tuyên truyền, hậu cần đại hội phải được quan tâm hơn, thực hiện tuyên truyền trước đại hội ít nhất một tháng, sử dụng các hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú. Công tác hậu cần phải được chuẩn bị chu đáo về tất cả nội dung: Hội trường, bàn ghế (chủ tịch, thư kí, đại biểu), biển tên, băng zôn, nhạc chào cờ, âm thanh, bằng khen, lễ tân, nước uống, văn nghệ phải tổng duyệt. Đại biểu phải được họp quán triệt về ý thức và tinh thần tham dự đại hội. Đặc biệt là quan tâm đến công tác thi đua khen thưởng…
Theo TTTĐ
CÁC TIN TỨC KHÁC