Loading ...
Công tác giáo dục
Quận đoàn Hoàng Mai quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI
Chủ nhật, 15/04/2018 - 23:06
Quận đoàn Hoàng Mai vừa tổ chức Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Quý I/2018 và triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022.
Đồng chí Nguyễn Hồng Hải – Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Đoàn phát biểu tại hội nghị

Hội nghị đã đánh giá các hoạt động của toàn Đoàn trong Quý I/2018, đặc biệt là tổng kết và đánh giá các chỉ tiêu đạt được trong Tháng Thanh niên năm 2018. Với chủ đề "Tuổi trẻ Hoàng Mai với mạng xã hội và khởi nghiệp sáng tạo", cơ bản các Chỉ tiêu trong Tháng Thanh niên của Quận đoàn Hoàng Mai đã hoàn thành, cụ thể: triển khai thực hiện ít nhất 1 công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ chính trị của quận; Kết nối thành công và tương tác thường xuyên giữa trang mạng xã hội của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Hoàng Mai với Thành đoàn Hà Nội và các cơ sở Đoàn; Triển khai đến 100% các cơ sở Đoàn các cuộc thi trực tuyến do thành phố tổ chức; Hoàn thành 1 con đường bích họa.

Cũng trong Tháng Thanh niên, 1031 đoàn viên mới được kết nạp, giới thiệu 39 đồng chí đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, số đoàn viên được đứng trong hàng ngũ của Đảng là 17 đồng chí. Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của quận trong Quý I/2018 đã đạt được những kết quả tích cực, có trọng tâm theo định hướng chung của thành phố và nhiệm vụ chính trị của quận, việc sử dụng mạng xã hội và các ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền và nắm bắt dư luận xã hội đã tạo được sức lan tỏa trong đoàn viên, thanh thiếu nhi và các bạn trẻ.

Cũng tại Hội nghị, Quận đoàn Hoàng Mai đã triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022 cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Quận đoàn, Thường trực Đoàn các cơ sở thuộc quận. Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI nhằm trang bị cho các đồng chí cán bộ Đoàn chủ chốt những nội dung cơ bản về nhiệm vụ, phương hướng trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của giai đoạn mới để triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến Nghị quyết trong thực tế công tác. Từ đó có những chương trình cụ thể; tham mưu với cấp ủy Đảng về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị.
Theo TTTĐ