Loading ...
Công tác giáo dục
Khai giảng lớp tập huấn cán bộ cốt cán chính trị cho thanh niên dân tộc thiểu số
Thứ 4, 30/08/2017 - 23:19
Vừa qua, tại Nhà Văn hóa học sinh sinh viên Hà Nội và Quận Hoàn Kiếm, Thành đoàn – Hội LHTN thành phố Hà Nội tổ chức 02 lớp tập huấn dành cho đội ngũ cán bộ cốt cán chính trị trong thanh niên dân tộc thiểu số và thanh niên tín đồ tôn giáo trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017.

Đây là một trong những hoạt động của Tuổi trẻ Thủ đô nhằm thực hiện Chương trình phối hợp số 38/CTPH2017-2020, ngày 18/4/2017 giữa Ban Tôn giáo Chính phủ và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc “Đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên tín đồ tôn giáo giai đoạn 2017 - 2022” và thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô năm 2017.


Tham dự lớp tập huấn cho 450 học viên là cốt cán chính trị trong thanh niên dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo của các cơ sở Đoàn, Hội trực thuộc Thành đoàn - Hội LHTN Thành phố, nhằm mục đích nâng cao kỹ năng cán bộ Hội, truyền đạt những chủ trương, đường lối và chính sách của Đảng về công tác dân tộc và công tác tôn giáo trong tình hình mới.


Tại các lớp tập huấn, các học viên, đoàn viên, thanh niên các cơ sở Đoàn – Hội trên địa bàn thành phố được tìm hiểu về công tác dân vận trong đồng bào dân tộc thiểu số, cũng như một số quan điểm và chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước; giới thiệu các mô hình hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số và thanh niên tín đồ tôn giáo tiêu biểu tham gia phát triển kinh tế, bảo tồn văn hóa dân tộc, an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố. Bên cạnh đó, học viên cùng trao đổi về chuyên đề “Kiến thức, kỹ năng và hành trang khởi nghiệp”, với các nội dung: Khởi nghiệp là gì? Vai trò của khởi nghiệp; Phân loại khởi nghiệp từ đó tìm hiểu về Kỹ năng khởi nghiệp cho thanh niên cũng như đặc điểm của khởi nghiệp để các bạn đoàn viên, thanh niên lựa chọn được con đường khởi nghiệp đúng đắn trong môi trường khởi nghiệp tốt nhất.


Theo TTTĐ