Loading ...
Công tác giáo dục
[Infographic] Những mốc son lịch sử cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968
Thứ 2, 22/01/2018 - 16:42
Nửa thế kỷ đã đi qua, nhưng tinh thần cách mạng, chiến thắng quả cảm của quân và dân ta trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 vẫn mãi trường tồn vẹn nguyên giá trị lịch sử. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 làm rung chuyển nước Mỹ là một trong những mốc son lịch sử, sự kiện mở đầu cho chuỗi thắng lợi liên tiếp của dân tộc Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Cuộc chiến được ghi vào lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta như là một mốc son tiêu biểu, một bước ngoặt quyết định - đòn tấn công chiến lược, bất ngờ với quy mô lớn vào sào huyệt của đối phương ở các thành phố, thị xã lớn trên toàn miền Nam, làm lung lay ý chí quyết tâm xâm lược của đế quốc Mỹ, buộc chúng phải xuống thang và ngồi vào bàn đàm phán với ta tại Hội nghị Pari năm 1968.

Hòa trong không khí cùng cả nước hướng tới kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, Ban Tuyên giáo Thành đoàn Hà Nội vừa cho ra mắt hình ảnh tuyên truyền hết sức ý nghĩa, giúp các bạn trẻ hiểu hơn về cuộc chiến hào hùng “chấn động địa cầu” của quân và dân ta. Hình ảnh đã giới thiệu và khái quát toàn bộ những con số, mốc son lịch sử về cuộc chiến vĩ đại của dân tộc ta.

 Ban Biên tập xin giới giới thiệu đến các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, Thanh Thiếu nhi hình ảnh ý nghĩa này.

Trọng Việt