Loading ...
Thành phố Hà Nội sắp có “Hội đồng trẻ em”
Thứ 2, 04/12/2017 - 23:18
Ngày 7/12, Thành đoàn Hà Nội sẽ tổ chức lễ ra mắt “Hội đồng trẻ em” thành phố, giai đoạn 2017 – 2020 và tổ chức diễn đàn “Trẻ em với vấn đề phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em”.

Diễn đàn “Trẻ em với vấn đề phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em” là cơ hội để trẻ em đối thoại với các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố Hà Nội

Chương trình được tổ chức nhằm thúc đẩy quyền tham gia của trẻ; tạo điều kiện cho trẻ em được tham gia đóng góp ý kiến, bày tỏ nguyện vọng vào các vấn đề liên quan đến trẻ em; Nâng cao nhận thức, vai trò, cam kết trách nhiệm của các cấp, ban, ngành tổ chức chính trị, xã hội và cộng đồng đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đặc biệt trong công tác phòng chống xâm hại, bạo lực.

Hội đồng trẻ em thành phố Hà Nội giai đoạn 2017 – 2020 gồm 41 thành viên do em Nguyễn Cẩm Tú, học sinh lớp 9A5, trường THCS Nam Từ Liêm (Nam Từ Liêm, Hà Nội) làm Chủ tịch. Cũng tại chương trình, Ban Tham vấn Hội đồng trẻ em cũng sẽ ra mắt. Ban Tham vấn Hội đồng trẻ em thành phố Hà Nội bao gồm các đồng chí lãnh đạo Thành đoàn Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động thương binh và xã hội; Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội…

Với việc thành lập Hội đồng trẻ em chính là tạo môi trường thuận lợi và nâng cao năng lực cho trẻ em Thủ đô trong việc thực hiện quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề  liên quan đến trẻ em theo quy định của Pháp luật và Công ước của Liên Hợp quốc; tạo điều kiện cho trẻ em bày tỏ ý kiến, nguyện vọng về các vấn đề liên quan đến trẻ em tại địa phương.
 
Theo TTTĐ
CÁC TIN TỨC KHÁC